Najlepszy weryfikator plagiatów ChatGPT 2023: Chron swoje pisanie

Najlepszy detektor plagiatów w ChatGPT

Szukasz najlepszego narzędzia do sprawdzania plagiatów ChatGPT w 2023 roku? Dowiedz się, jak chronić się przed plagiatem przy użyciu najlepszych narzędzi do sprawdzania plagiatów ChatGPT dostępnych na rynku. Odkryj narzędzia takie jak AI Text Classifier firmy OpenAI, Originality.ai, GPTZero, Plagibot i ContentDetector.AI.

Czy martwisz się o plagiat w swoich tekstach akademickich lub zawodowych? Nie szukaj dalej niż Best ChatGPT Plagiarism Checker 2023! W miarę jak generowany przez AI treść staje się coraz bardziej powszechna, wykrycie plagiatu staje się coraz trudniejsze. Jednak dzięki pomocy narzędzi do wykrywania plagiatów ChatGPT możesz zapewnić oryginalność swojej treści i uniknąć poważnych konsekwencji, takich jak utrata pracy, stawianie przed sądem lub wydalenie ze szkoły. W tym artykule omówimy niektóre z najlepszych narzędzi do wykrywania plagiatu ChatGPT dostępnych na rynku, wraz z ich mocnymi i słabymi stronami oraz odpowiemy na często zadawane pytania na temat funkcjonowania tych narzędzi. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak możesz chronić się przed plagiatem za pomocą Best ChatGPT Plagiarism Checker 2023!

Zobacz również: Czy nauczyciele mogą wykryć ChatGPT?

Najlepsze narzędzia do sprawdzania plagiatu na ChatGPT

1. Klasyfikator tekstu oparty na sztucznej inteligencji OpenAI

AI Text Classifier od OpenAI to narzędzie do wykrywania plagiatów, zaprojektowane w celu rozróżniania treści generowanych przez ludzi od tych rozwijanych przez sztuczną inteligencję. Narzędzie to wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do analizy treści i określenia, czy jest ona plagiatem, czy nie. Jest to jedno z najdokładniejszych narzędzi do sprawdzania plagiatów ChatGPT dostępnych na rynku.

Oto kroki, jak korzystać z Klasyfikatora Tekstu OpenAI AI:

 1. Przejdź na stronę internetową OpenAI AI Text Classifier.
 2. Utwórz konto lub zaloguj się.
 3. Skopiuj i wklej tekst, który chcesz sklasyfikować, do pola „Tekst”.
 4. Kliknij przycisk „Wyślij”.
 5. Klasyfikator oceni tekst na skali, jako bardzo prawdopodobny, możliwy, niejasny, nieprawdopodobny lub bardzo nieprawdopodobny.
 6. Jednak ważne jest, aby zauważyć, że klasyfikator nie jest w pełni niezawodny i może nie być dokładny w identyfikacji tekstów generowanych przez AI.
 7. Zaleca się używanie klasyfikatora tylko do tekstów angielskich i może on nie działać dobrze z tekstami, które są bardzo przewidywalne lub mają mniej niż 1 000 słów.

Zobacz więcej: Czy można wykryć plagiat Chat GPT na najlepszym sprawdzaczu plagiatów Chat GPT?

2. Originality.ai

Originality.ai to płatny narzędzie do wykrywania plagiatów, które pobiera $0,01 za kredyt, gdzie jeden kredyt odpowiada 100 słowom. Narzędzie to słynie z dokładności i skutecznie wykrywa plagiaty w treści generowanych przez ChatGPT.

Oto kroki, jak korzystać z Originality.ai:

 1. Przejdź na stronę Originality.ai.
 2. Prześlij treść, którą chcesz przeanalizować, poprzez skopiowanie i wklejenie jej do odpowiedniego pola lub wpisanie adresu URL, aby przeskanować całą witrynę pod kątem treści generowanych przez AI.
 3. Kliknij przycisk "Sprawdź plagiat", aby rozpocząć analizę.
 4. Poczekaj, aż oprogramowanie zakończy analizę, która dostarczy szybkich wyników i wskaże stopień oryginalności treści.
 5. Sprawdź wyniki i dokonaj ewentualnych zmian, aby treść była oryginalna i wolna od plagiatu.
 6. Jeśli potrzebujesz, skorzystaj z poradników wideo dostępnych na YouTube, które krok po kroku instruują, jak korzystać z Originality.ai.

Pamiętaj, że Originality.ai jest narzędziem do wykrywania plagiatów opartym na sztucznej inteligencji, które nie jest w 100% wiarygodne, i zaleca się również ręczne przeglądanie wyników.

Sprawdź również: Opracuj swoją treść za pomocą tych bezpłatnych generatorów obrazów AI

3. GPTZero

GPTZero to darmowe i niezawodne narzędzie do wykrywania plagiatów AI, takich jak teksty pisane przez ChatGPT, Google BARD lub jakikolwiek inny chatbot AI. Narzędzie to może wykryć plagiat z dużą dokładnością i jest bardzo łatwe w użyciu.

Oto kroki, jak używać GPTZero:

 1. Przejdź do strony internetowej GPTZero.
 2. Skopiuj i wklej tekst, który chcesz przeanalizować, lub załaduj plik.
 3. Alternatywnie, możesz użyć interfejsu programowania aplikacji (API), aby zintegrować GPTZero ze swoim własnym oprogramowaniem.
 4. GPTZero udostępni wynik na poziomie dokumentu, wskazujący prawdopodobieństwo, że tekst został wygenerowany przez model sztucznej inteligencji.
 5. Pamiętaj, że GPTZero czasami może zostać oszukany, więc wciąż ważne jest, aby przeglądać tekst pod kątem błędów.

4. Plagibot

Plagibot to narzędzie do sprawdzania plagiatów, które może wykryć zawartość zduplikowaną, nawet gdy narzędzia AI takie jak ChatGPT, Bard AI, Bing, i inne przearanżowały słowa. To narzędzie wykorzystuje zaawansowane algorytmy do porównywania treści i sprawdzania plagiatów.

Aby korzystać z Plagibot, wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź na stronę internetową Plagibot.
 2. Skopiuj i wklej tekst, który chcesz sprawdzić pod kątem plagiatu do odpowiedniego pola tekstowego.
 3. Kliknij przycisk "Sprawdź plagiat".
 4. Poczekaj na wyniki. Plagibot korzysta z zaawansowanej sztucznej inteligencji i głębokiego uczenia się, aby przeskanować tekst pod kątem plagiatu i zapewnić wyniki w czasie rzeczywistym w ciągu kilku sekund.
 5. Sprawdź wyniki i podejmij odpowiednie działania, jeśli zostanie wykryty plagiat.

5. ContentDetector.AI

ContentDetector.AI to darmowe narzędzie służące do wykrywania treści AI i plagiatów ChatGPT. Narzędzie to wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do porównywania treści i sprawdzenia występowania plagiatów.

Aby korzystać z ContentDetector.AI, wykonaj następujące kroki:

 1. Stwórz jasne i zwięzłe polecenie, które określa pytanie badawcze, główne punkty oraz ewentualne instrukcje lub dane z Twoich źródeł.
 2. Wklej tekst lub adres URL, który chcesz sprawdzić.
 3. Kliknij "Sprawdź zawartość", aby umożliwić Analizatorowi Zawartości AI przeanalizowanie tekstu i określenie, czy został napisany przez człowieka czy wygenerowany przez sztuczną inteligencję, w tym GPT4, GPT3 i ChatGPT.
 4. Oceń wyniki, aby upewnić się, że treść jest autentyczna i napisana przez człowieka.
 5. Podjąć odpowiednie działania, jeśli wykryjesz tekst wygenerowany przez AI, takie jak przepisanie treści lub podanie źródła.

6. Turnitin

Turnitin to niezawodny program do sprawdzania plagiatów, który może być użyty do sprawdzania zawartości wygenerowanej przez ChatGPT. Narzędzie to jest powszechnie używane przez instytucje edukacyjne i może wykryć plagiat z dużą dokładnością.

Aby skorzystać z Turnitin – usługi wykrywającej plagiat, jako student, wykonaj następujące kroki:

 1. Skorzystaj z Turnitin za pośrednictwem systemu zarządzania nauką (LMS), takiego jak Canvas czy Moodle.
 2. Przejdź do Zadań i kliknij Dodaj zadanie (+).
 3. Dodaj tytuł zadania i instrukcje.
 4. Pod Typem Przesłania kliknij w pole wyboru i wybierz Zewnętrzne narzędzie.
 5. Prześlij swój papier do Turnitin za pomocą metody przesyłania plików lub metody wycinania i wklejania.
 6. Skorzystaj z Turnitin Self-Checker, aby sprawdzić szkice prac, esejów i zadań pod kątem oryginalności i właściwego cytowania.

Ważne jest zauważenie, że żadna aplikacja do sprawdzania plagiatu nie może zagwarantować w 100% sukcesu w wykrywaniu plagiatu w treści generowanej przez ChatGPT. Każde narzędzie ma swoje mocne strony i ograniczenia, dlatego zawsze warto używać kilku narzędzi do sprawdzania plagiatu.

Który z plagiatomatów ChatGPT jest najlepszy?

Najlepszym narzędziem do wykrywania plagiatów ChatGPT zależy ostatecznie od Twoich potrzeb. Jeśli szukasz darmowego narzędzia, które wiarygodnie wykrywa plagiaty w treściach generowanych przez sztuczną inteligencję, zarówno GPTZero, jak i ContentDetector.AI są doskonałymi opcjami.

Jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanego narzędzia, które wykryje plagiat zarówno w treściach generowanych przez człowieka, jak i sztucznej inteligencji, to AI Text Classifier od OpenAI i Turnitin są oba bardzo skuteczne. Jednak oba narzędzia są płatne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich użytkowników.

Jeśli szukasz narzędzia, które może wykryć przypadki plagiatu, nawet gdy narzędzia sztucznej inteligencji przeorganizowały słowa, Plagibot to doskonała opcja. Należy jednak pamiętać, że to narzędzie może być mniej niezawodne w wykrywaniu plagiatu w treści generowanej przez ludzi.

Pytania i odpowiedzi

1. Jaki jest najlepszy sprawdzacz plagiatów ChatGPT?

Na rynku dostępnych jest kilka narzędzi do sprawdzania plagiatów w ChatGPT, a każde z nich ma swoje mocne strony i ograniczenia. Niektóre z najlepszych narzędzi do sprawdzania plagiatów w ChatGPT to OpenAI AI Text Classifier, Originality.ai, GPTZero, Plagibot, ContentDetector.AI i Turnitin.

2. Jak działa narzędzie do sprawdzania plagiatu ChatGPT?

ChatGPT checkery plagiatu wykorzystują algorytmy uczenia maszynowego do porównywania treści i sprawdzania plagiatu. Te algorytmy analizują treść i porównują ją z innymi źródłami, aby określić, czy jest skradziona czy nie.

3. Czy jest możliwe oszukanie narzędzia antyplagiatowego ChatGPT?

Trudno oszukać system antyplagiatowy ChatGPT, ale nie jest to niemożliwe. Można zastosować kilka technik, aby oszukać te narzędzia, takie jak zmiana czcionki, dodanie dodatkowych spacji lub stosowanie synonimów dla słów.

4. Czy sprawdzacz plagiatów ChatGPT może wykryć parafrazowanie?

Tak, sprawdzacze plagiatów ChatGPT są w stanie wykryć parafrazowanie. Narzędzia te wykorzystują algorytmy uczenia maszynowego do porównywania treści i sprawdzania podobieństw, nawet jeśli słowa nie są identyczne.

Podsumowanie

Podsumowując, powszechność treści generowanych przez sztuczną inteligencję stworzyła nowe wyzwania w wykrywaniu plagiatów. Jednakże, dzięki pomocniczym narzędziom do sprawdzania plagiatów od ChatGPT, możesz zapewnić, że treść Twojego tekstu jest oryginalna i uniknąć poważnych konsekwencji. W tym artykule omówiliśmy najlepsze narzędzia do sprawdzania plagiatów od ChatGPT dostępne na rynku, w tym klasyfikator tekstu oparty na sztucznej inteligencji OpenAI, Originality.ai, GPTZero, Plagibot oraz ContentDetector.AI. Te narzędzia wykorzystują algorytmy uczenia maszynowego do analizowania treści i określania, czy są one plagiatem czy nie. Warto zauważyć, że mimo iż te narzędzia są przydatne, nie są one całkowicie niezawodne i mogą nie być dokładne w identyfikowaniu tekstów generowanych przez sztuczną inteligencję. Dlatego też rekomendowane jest ręczne sprawdzenie wyników. Poprzez korzystanie z Najlepszego Narzędzia do Sprawdzania Plagiatów od ChatGPT 2023, możesz chronić się przed plagiatem i zapewnić, że Twoja treść jest autentyczna i oryginalna.

Powiązane artykuły

Zobacz więcej >>